Всі підручники 1 клас онлайн Українська освіта

Пропоновані підручники охоплюють початкову та середню школу і, очевидно, являють якийсь цілісний задум і єдину концепцію формування особистості. Послідовність і продовження впливу, що припадає на найбільш сензитивний період становлення дитини, змушує поставитися до оцінки пропонованій програмі з максимальною уважністю і відповідальністю, так як результати впровадження програми будуть ще більш довготривалі.

 

Перш за все, якщо мова йде про настільки масштабному і амбітному проекті, потрібно відповісти на запитання, яка саме концепція особистості лежить в основі програми. Мозаїчність добірки творів, відсутність тимчасової, жанрової, стильової послідовності створює відчуття хаотичності, безсистемності, яку можна трактувати як завгодно і неможливо виділити нічого певного. Так, у підручнику за 8 клас сусідять Шекспір і Т. Толстая, А.П. Чехов і М.І. Веллер, у підручнику 1 класу безпосередньо слідують один за одним «Щоденник наркоманки» і «Червоні вітрила» О. Гріна.

 

Зміна пропорції вітчизняних і зарубіжних творів на користь зарубіжних, невиділений рідної літератури зі світової, зменшення питомої ваги класичної вітчизняної літератури призводить до втрати національної ідентичності, перешкоджає становленню патріотичних почуттів, дуже важливих на першому етапі самоідентифікації. Рідна література завжди і скрізь була засобом формування ментальності народу, його ідеалів і цінностей. Невиділений рідної літератури в програмі, непрослежіваніе послідовності її розвитку не дозволяє і дитині послідовно розвиватися в руслі рідної культури. У книзі для читання в 1 класі взагалі відсутня російська класика і фольклор. У підручнику для 1 класу непередбачувано змішані казки різних народів. Нарівні з народними казками, що формують базові алгоритми поведінки, наводяться філософські авторські казки (наприклад, А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»), які передбачають інший рівень розуміння і сприйняття. У 6 класі в один ряд ставляться героїчні образи різних часів, культур і народів. Змішуються різні уявлення про благородство, чесності, добрі. Принципово різні моделі особистості та поведінки анігілюють один одного. Вивчаючи міфологію різних часів і народів, автори чомусь не включають християнські притчі, обмежуючись, як за часів радянської педагогіки, міфами Стародавньої Греції. Між тим, цей пласт культури вже став невід'ємною частиною виховання, і замовчувати це означає спотворювати реалії духовного життя наших співвітчизників.

 

«Розмивання» національної ментальності в даному проекті нічим не компенсоване. Не виникає ніякої моделі особистості. Це пов'язано і з тим, що нарівні з цінностями найчастіше виносяться на обговорення антицінності без урахування вікових здібностей дитини до інтегрування та осмислення протилежностей. Так, у підручнику для 1 класу «Крапельки сонця» виклад правил ввічливості слід безпосередньо за «шкідливими порадами» Г. Остера, що ставить дитину, не цілком розуміє ще гумор та іронію, у ситуацію етичного конфлікту. У підручнику для 6 класу (дітям 12-13 років) пропонуються до вивчення тексти Гі де Мопассана і Ме-римі, явно не дитячих письменників, зокрема «Венера Ільськая», де основні містичні події розгортаються в першу шлюбну ніч. У підручнику для 8 класу в розділі «самотворення» пропонується тема: «Можна зробити себе і таким ... (Гі де Мопассан« Милий друг »)

 

Знайомство з концепцією авторів, представленої, зокрема, в методичних рекомендаціях для вчителя «Уроки літератури у 8-му класі», змушує припустити, що весь розроблений курс являє собою не стільки навчання літературі, скільки вирішення психологічних проблем дорослих, болісно переживають крах радянської епохи і виникають у зв'язку з цим сумніви, почуття провини, спрагу самореабілітації.

 

 

 

Показовими назви розділів з підручника для 8 класу: «Спогад», «Сумнів», «Резонерство», «Розчарування», «Ностальгія», «Затемнення», - теми, явно невластиві підліткам. Однак у руслі прагнення до самореабілітації виявляється пропонована тут же тема «Людина натовпу» і «Людина в натовпі».

 

Примітно, що в поурочних розробках, автори часто плутають адресат, так що стає незрозуміло, до кого звернені роздуми; до дорослого або дитині? Наприклад, після «Щоденника наркоманки» слід текст: «... Ми не в змозі захистити навіть своїх дітей. І педагогічна проповідь виявляється безсилою. ... Мені пощастить, а тебе напоять, як нашу героїню, на вечірці дивним напоєм, після якого життя стане незвичайно повна і барвиста - і ти на гачку. Я врятую своє дитя, а ти вже не врятуєш ... »(« Шлях до станції «Я» 7 клас, с. 37). Якщо це покаяння призначається дітям, то слід мати на увазі, що визнання дорослих у власному безсиллі психологічно недоречно і травматично, воно деморалізує дитини, залишаючи його наодинці з жахливим.

 

Невідповідність змісту програми віковим потребам і можливостям учнів, мозаїчність підбору літературних джерел, відсутність системи викладу свідчить про те, що підручники 1 класу онлайн, літературний матеріал використовується виключно для підтвердження концепції авторів, що проектують духовні колізії та комплекси пострадянського періоду (почуття провини, каяття, сумніви, втрата почуття ідентичності, розчарування, розгубленість і т.д.) на дитячу аудиторію. Наслідки такого проектування власних завдань і способів їх вирішення може мати далекосяжні наслідки у вигляді втрати почуття культурної, національної та громадянської ідентичності, комплексу провини, етичної дезорієнтації, нездатності вибудовувати самостійну лінію поведінки, не кажучи вже про відсутність системних і глибоких знань з літератури.